Laž…

Ima veštih lovaca, dobrih ljubavnika, mudrih govornika, prepredenih žena, nestašne i mirne dece, ima, ima… Toliko je raznolikosti, a postoje da shvatimo da je savršenstvo najveća mana koju želimo da spakujemo u kofere ispod tanke i debele kože. A mene progoni laž. Pokušala sam da pronađem u moru nesavršenstva opravdanje za još jedno od tri

Lepota…

Koliko je tajni sakriveno u ljudskoj duši, koliko je lepote nakupljeno u svakoj suzi, pokazaće tkanje mojih misli u smiraju sparnog letnjeg dana. Koliko je snage u meni, uvideće svako ko poželi da ponese težinu mojih reči. Lepota me opčinila da napišem obično pismo, a nisam ni slutila da magla pluta nebeskim prostranstvom, ljubomorna na