logo

"Ljubav nije zaljubljivanje, već ostajanje uz onoga koga volimo..."

 Sva izdanja se mogu kupiti u knjižarama Vulkan i Delfi a mogu se naručiti i direktno od izdavača IPK "CEPELIN" Capture3

... Ušetati u roman nose?i odje?u likova i osje?aju?i svaki puls, nemir pa i ushi?enje oslikanih lica koja proživljavaju i radost i tugu, zna?i samo jedno – suživjeti se sa autori?inim djelom. Tako stvarno a jednostavnim situacijama daju?i umjetni?ke izri?aje, oslikavaju?i svaki trenutak, prostor pomiješan s mirisom emocija vrhunski si opisala. Uživala sam ?itaju?i pa ?ak i kriti?ki zamjeraju?i tolikom ulaženju u detalje, pozavidjela sam na galeriji umjetnina koju si izložila na gotovo svakoj stranici romana (oba). ?ista? …možda bi mrvicu istesala nepotrebne scena al se pitam bi li onda jasno vidjela i one bitne pa rekoh sebi, neka …ništa ne dirati , nego biti svaki lik, nositi svaki kaput i teret, nemirno podsti?u?i na pokret sa osvratajima koju su do?arali kompletne živote. Osjetiti miris topline i majke na Mari, svileni dodir kose i mladosti Janine ili s ga?enjem gledati uznojene dlanove Dušanove, pomicati Re?epove kovr?e i plakati nad sudbinama te razumjeti bol gastarbajterskog život. Savršeno. Dobivam dojam da si živjela svaki lik, svaki taj život jer si s razumijevanjem svakom pristupila i negativnom i pozitivnom, bez pretjerane osude i bez prevelikog uzdizanja predo?ila si goli život samo ?ovjeka. U tome je tvoja veli?ina …ta tvoja širina ljubi jednostavnog ?ovjeka. Psiha …kažu da im je žao što je umrla jedna tako snažna junakinja. Eto ja baš mislim da uloga Boga kojeg si profesionalno odradila kroz radnju i nije mogla biti druga?ija nego takva. Svaku druga?iju scenu od one koja je napisana ne bi mogla prihvatiti jer bi donijela nove upitnike i potpitanja a ti si s lako?om donijela na pladnju zaklju?ke života iz kojih isijavaš snagu i mudrost. Prekrasan rad i hvala ti jer si me obogatila. I mada je Psiha tvoj prvi roman i da si se o?igledno usavršavala daljnjim pisanjem na ?ista?u meni je više prirastao srcu prvi. Legao na dušu svojom ?isto?om i iskrenoš?u. Draga moja Angelina, piši …nastavi ovim utabanim stazama i neka ti je široki put kojim ?eš nas dalje voditi kroz svoje romane. ?ast mi je da sam upoznala tako snažnu ženu, autoricu bez imalo ustru?avanja mogu re?i vrijednih djela.

 

Anita Martinac


Jutros sam se ustala oko 9h i odlu?ila da po?nem ?itati Dželata. I pro?itala sam ga. Jednostavno, nisam ga mogla pustiti iz ruku, "zvao" me sa stola da nastavim. Danas nisam bila u stvarnom svijetu, ve? sam se stopila sa svim likovima i radnjom. Ja nemam rije?i za vaše romane, a sad pogotovo za Dželata koji me je, malo re?i, oduševio i rasplakao nekoliko puta. Ja sam ga morala pro?itati odmah do kraja, nije tu bilo prostora ni vremena da ostavim za sutra jer me pri?a toliko uvukla, da sad kad sam ga pro?itala, želim da ga još, još ?itam, da ima još stranica, da pri?a nije završena. Dželat je knjiga koju ?u svima preporu?iti i za vašu sljede?u promociju ?u sve uraditi što bude trebalo. Vi ste kraljica i moja najljepša zvijezda...

 

Sabina Dumpor ?uli

 

Copyrigcht © 2019 angelinapetrovic.com

REAKCIJE ...

Ostale novosti...
  • ОВАПЛОЋЕНА МОЋ ПОНИРАЊА У ПСИХОЛОГИЈУ СТВАРАЊА...
  • U UZAMA SUROVIH ŽIVOTNIH OKOLNOSTI
  • Impresivan narativ o snazi moći i zloj kobi
  • Visoki artizam i pronicanje u bezdan ljudske duše