logo

"Ljubav nije zaljubljivanje, već ostajanje uz onoga koga volimo..."

 Sva izdanja se mogu kupiti u knjižarama Vulkan i Delfi a mogu se naručiti i direktno od izdavača IPK "CEPELIN" Capture3

... U trenutku kad žena padne na koljena, obezvrije?ena, ne znaju?i više svoj identitet, slomljena u svojoj nježnosti i emotivnosti, doga?a se upravo to što si napisala: uhvatiš se za prvu slamku pa makar bila još gora od prve. Ne zato da tražiš spas. Ne! Nego poput neke vrste samokažnjavanja, jer žena, i onda kad nije kriva, kad daje sebe u cijelosti bez rezerve, a netko to sistematski gazi, uništava, iskorištava do bola, a ona je toliko slomljena da nije sposobna napraviti ni najmanji pomak da bi se digla. Upravo suprotno. Kažnjava, kao što sam rekla - samu sebe, preispituju?i se nebrojeno puta gdje je pogriješila i što je mogla još u?initi da bude bolje. I kad se preda, kad shvati da je poražena i pred drugima i pred njim, a najviše u sebi, kad shvati da se osje?a poput krpene lutke, u tom trenu se prepušta stihiji, pa makar se još više nakon toga gnušala same sebe. To je normalan slijed. Normalan kod hipersenzibilnih duša do kojih ti, draga Angelina Petrovi? dopireš izuzetnom lako?om iz razloga što znaš, razumiješ, osje?aš. Malo kome je dan taj dar. I malo tko razumije. Predati se bez borbe, izabrati tamnicu.... Ti si itekako ovdje dala mogu?nost alternative, jer postoji vaga, postoji ono "ili-ili", no kod toliko obezvrije?enih duša, slomljenih i zgaženih, one ?e uvijek izabrati još goru varijantu. Ti si to sjajno shvatila. No, isto tako znaš da ?e takve duše, onog trena kad do?u do samog dna shvatiti da ne mogu niže, ne mogu dalje: ili ?e krenuti polako - korak po korak gore, oprati okrvavljena koljena, u?iti ponovo hodati, ili ?e potpuno nestati. Ti u slabosti Saške, mada bih ja prije rekla da je u njenoj slabosti iznimna hrabrost, ideš do margine izdržljivosti, izdržljivosti koju može podnijeti samo iznimno suptilno bi?e i samo ŽENA. Ovdje ne želim diskriminirati muškarce, ne, nego samo ukazati da ?e ve?ina muškaraca odmahuti rukom i krenuti dalje, a ako i potonu pružit ?e im se ruka spasa. Ženi to nije dopušteno. Za svaku, nazovi "slabost", žena ?e morati sama odraditi "pogreške", sama se di?i i sama smo?i dovoljno snage da uz sve pogrdne i optužuju?e poglede i šaputanja, ostane svoja, ostane ono što jest: ŽENA! Muškarci su toga pošte?eni. I zato mnogi ne razumiju borbu koja se odigrava u duši i srcu žene skršene i slomljene, koja umjesto da šutne sve oko sebe, kao što bi to u?inila ve?ina muškaraca, ona ?e beskrajno dugo otpla?ivati dugove samoj sebi. Najviše sebi, jer je od pamtivijeka uvriježeno da je žena ta koja mora i treba trpjeti pod svaku cijenu. Ovo nije feminiziran osvrt. Daleko sam ja od feminizma i borbe za ženska prava. Pokušala sam, mada ne znam jesam li uspjela, razumjeti Sašku, pojasniti Angelininu misao onima koji nisu razumjeli i re?i Angelini Petrovi? da je ova knjiga vrhunac doživljaja na jedan drugi na?in, nepoznat njenim ?itateljima, ali iznimno snažan. Da ne bih govorila isklju?ivo u superlativu, Angelina i te kako dobro zna gdje je njena slabost, a gdje joj je snaga. No, nikad ne?e pogriješiti ako umjesto ?itateljima o?ekivanog trilera u?e u dubinu ljudske svijesti i duše kroz novele, koje su, moram priznati pravo osvježenje, a i dokaz da Angelina i te kako dobro barata psihologijom, tj. psihom samog aktera pri?e. Moje poštovanje, Angelina.

LJiljana Osoba Bedenikovi?

Ja sam roman doživio na na?in, na koji vjerovatno ve?ina ?italaca ne?e doživjeti, kao apoteozu ljubavi, ljubavi koja ne poznaje vjeru, naciju, vrijeme, mjesto, okolnosti... Ljubavi, koja je "vrhunski princip",  ona stvara i rastvara, uspjeva spojiti i ono nemogu?e, ali i razoriti i uništiti, ona pomjera planine, stvara bure i oluje, ona je Božanstvo koje upravlja svijetom!? U središtu svega je ipak ?ovjek, slabo, ranjivo, osjetljivo bi?e koje je u stanju pobijediti prirodu ali se protiv ljubavi ne može boriti i ako to pokušava, uvijek to ?ini na sopstvenu štetu jer je ljubav RAZLOG ?OVJEKOVOG BITISANJA na zemlji, ona je uzrok svih uzroka.

Š.D.

 

iz osvrta na roman "Dželat" ("Moj susret sa "Dželat"-om")

Copyrigcht © 2019 angelinapetrovic.com

REAKCIJE ...

Ostale novosti...
  • ОВАПЛОЋЕНА МОЋ ПОНИРАЊА У ПСИХОЛОГИЈУ СТВАРАЊА...
  • U UZAMA SUROVIH ŽIVOTNIH OKOLNOSTI
  • Impresivan narativ o snazi moći i zloj kobi
  • Visoki artizam i pronicanje u bezdan ljudske duše