Klijanje

Recenzija zbirke „Klijanje“ Zorana Maslakovića

Umetničarenje duše – lepota i istina ljubavi posejane semenom duhovnosti uma Današnja društvena uloga književne kritike u odnosu na prethodne decenije, vidno je izmenjena, a ono što najviše upada u oči je činjenica da takva kritika danas više nema naročitu socijalnu funkciju. Živimo u vremenu kada sve moralne vrednosti koje su nekada činile suštinu našeg…Continue reading Recenzija zbirke „Klijanje“ Zorana Maslakovića

Recenzija zbirke „Priče“ Slaviše Pavlovića

Zapahnuo me miris dečačkog doba, mladosti i čežnja starosti u savezu sa beskrajnom mešavinom bezbrojnih klica, podeljenih u beskonačne delove. Svaki ponaosob sadrži u sebi izvor i vrednost saznanja – četiri prozna tkanja pisca i usuđujem se reći, satiričara novije srpske književnosti, romanopisca, kolunmiste i novinara Slaviše Pavlovića. Heroizam karaktera mladog pisca doneo mi je…Continue reading Recenzija zbirke „Priče“ Slaviše Pavlovića