Skoči na sadržaj

Impresivan narativ o snazi moći i zloj kobi

  • od
Duhovi duž Drine

„Roman Duhovi duž Drine  je izuzetno bogat različitim diskursima, svi junaci su negde izgubljeni u potrazi za svojim kodom, onim  što ih utemeljuje u postojeći poredak, (Čarli u Petru Panu, Lazar u monahovim pismima, Anastasija u majčinoj „istoriji“,  Drina u očevim slikarskim  platnima)… što sve na simboličkom planu pokazuje izgubljenost  čoveka savremene civilizacije koji zavisi od konteksta, od sposobnosti da učita svoje postojanje u neki od postojećih diskursa: istorijski, umetnički, informatički… I ma koliko delo govorilo o prošlosti, ono je, zapravo, u podtekstu ovovremeno, jer se obraća čitaocu ovog doba, a  s druge strane, ono je svevremeno jer pokazuje da je moć institucije oduvek i zauvek nad svima, da može da kreira i lične stvarnosti shodno svojim ciljevima i da je pojedinačan pokušaj osvajanja slobode neostvariv ideal. Lična inicijativa još ostaje u sferi emotivnih pokušaja ostvarivanja slobode i izbora voljenog bića, ali i to, najčešće, biva osujećeno okolnostima koje razbijaju iliziju slobode”

Recenzija na rukopis romana Angeline Petrović Duhovi duž Drine

Knjiga Duhovi duž Drine već samim naslovom implicira mistiku i tragiku, a pomalo i savremeni ratni kontekst. Međutim, čitanje će pokazati da mistike i tragike ima u izobilju, a da je autorka Angelina Petrović reci Drini dala sasvim drugu ulogu.

Na samom početku romana pred čitaocem se otvara jedan čudesan svet  što u prvi plan izvači estetsku (i informatičku)  svest jednog od aktera knjige, Lazara Komadanovića, (Ujka Čarlija, zanesenog likom Petra Pana) koji ima veliku naklonost prema literaturi (pisanom tekstu) i pričanju te se to uzima kao glavna distinkcija u odnosu na svet oko njega. Već samo taj momenat na početku romana u kojem će se  i nadalje pokazivati  nekompatibilan odnos između umetničke i životne stvarnosti, zapisanog teksta  i istine, pokazuje da je reč o snažnom umetničkom delu koje preispituje status stvarne i proklamovane istine, moć onoga ko raspolaže pravom na istinu. I, dakako, odmah je jasno da je reč o vrlo aktuelnom delu autora koji ume  da stvori uzbudljivo i intrigantno štivo (potraga za knjigom o Belom đavolu, smeštenom unutar stare crkvene knjige Prolom o srpskim svetiteljima u crkvi Sveti Đorđe u Sopotnici kod Čajniča gde je osnovana prva srpska štamparija) u kojem je sve  uzročno – posledično povezano, sa jakim simboličkim nabojem i opomenama koje se tiču svakog ko hoće da čuje.

Roman Duhovi duž Drine  je zgusnuta saga o moći zla i nemoći ljubavi da ga pobedi, ispričan vrlo sugestivno u četiri celine a snaga predstavljenog sveta plastično je dočarana izvanrednom naracijom, te se umetnička istina doima kao životna i zastrašujuća. Koristeći arhetipske obarsce širenje zla i borbe protiv njega, Angelina Petrović je obuhvatila dug vremenski raspon od stradanja ruske carske porodice Romanov, preko tragedije i ubistva kneza Milana Obrenovića prateći njihove potomke i recidive zla koji iznova niču, do savremenog informatičkog doba. Budući da se zlo ne može trensformisati u svoju suprotnost,ono se iznova rađa i u novim potomcima i jedino smrću biva zaustavljeno. Zato  svim naslednicima pomenutih dinastičkih porodica,  koji su glavni protagonisti romana, slede neočekivani i bolni životni izazovi, kao i porodice Komadanović sa kojima će im se sudbine ukrstiti.

U širem smislu, metaforično prikazijući mehanizam dejstva greha i uzaludnih pokušaja da se  njegove posledice izbegnu, Angelina Petrović podseća na biblijsku situaciju čoveka koji  nije slobodan da ide dalje jer su mu na nogama teške negve  roditeljskog greha. Šta sve može biti greh, tema je na koju knjiga snažne umetničke ostvarenosti višestruko ukazuje. Može li lepota biti greh? Biva, ako je neočekivana i neshvaćena kao što vidimo na primeru Anastasije Druge  Romanov, lepotice rođene iz vanbranče veze Aleksandra Romanova i Katarine Obrenović. Njena plemićka lepota i posebnost te lepote  biće kobna po nju jer će je zloupotrebiti Monah u Crkvi Sveti Đorđe, a potom  u fočanskoj sredini, gde živi, izazivaće otpor i slutnje da je demonska:Tanka kao grančica, izrasla je poput jablana u devojku posebne lepote, od koje je zastajao dah čak i onima što nisu smeli ni pomisliti na njene čari.Snaga takve lepote koja nije bila samo telesna već je, kao i u slučaju sveštnika Georgija Gapona bila izraz i duhovne snage, energije bića, mami i donosi kob koja će se preneti i na njenu decu.

Život i smrt upleteni u zamke pohote i čiste ljubavi biće tokom romana teške bitke što će mu obezbeđivati dramatičnost i snažnu dinamiku a stalni vapaj za ljubavlju ostaje u stavu: Voleti i biti voljen jedina je istinska moć u čoveku, kao iluzija da se ljubavlju može pobediti zlo.

U vrlo slojevitom tekstu romana Duhovi duž Drine, sa izuzeno kompaktnom strukturom i čvrstim  untrašnjim vezama  koje odaju duboko promišljenu celinu priče  o ljubavi, zlu, strastima, potrazi za identitetom, manipulisanju  ljudima, izvitoperenim umovima, pokazano je da dolazi i vreme nužnog  ispaštanja za grehove,  do metafizičkih poravnanja i intervencije neke  više sile da se tok širenja zla prekine. Tanka linija između humanosti i zloupotrebe pokazana je u više planova, a najdirektnija osuda  koja proizilazi iz autorkine implicitne poetike, jeste kritika institucija i pokazivanje posledica nedela  sistema moći  kroz  vizuru crkvenih moćnika (jednako kao i političkih)  koji, oličeni u Monahu, manipulišu ljudskim dušama i često, kao u romanu, beskrupulozno sprovode svoje neljudske ambicije uništavajući sudbine mnogih. Bosna  (Čajniče, Goražde, Foča)  je u literaturi najčešće slikana kao poprište  međuetničkih i međukonfesionalnih sukoba i da to  neminovno uzrokuje patnju, roman Angeline Petrović, odstupa od tog pristupa,  a opet pokazuje prokletstvo i stradanja u tom prostoru, kao da Drina sama sobom nosi neku ukletost koja vuče ka sebi i biva svedok smrti. Predrasude su temelj svih nesreća koje dolaze iz pogrešnih postavki i sleda, apriori, trasiranih  neistina . Kolektivna psihologija  osvetljava se koliko i individualna te postupci mnogih likova bivaju jasniji a ishod tragičnih raspleta razumljiviji i kada se radnja romana proširuje na Rusiju, London i druge sredine.

Ljubav u romanu ostaje nedostižan ideal i kad ima uslova za nju, nešto se ispreči i umesto sklada između dvoje junaka, puca provalija. Tako je sa Ujka Čarljem i Anastasijom, ni njihov sin Lazar, neće uspeti sa svojom prvom i jedinom ljubavi Anđelijom. Njihovu mladalačku ljubav prekinuće svemoćni  Monah,  a kada se u zrelijim godinama nastavi, sve vodi u tragediju i oboje će propasti.

Još jedan par u romanu, neće ostvariti ljubav uprkos obostranoj žudnji, a to su Drina, Anastasijina  unuka i Vojin, policijski inspektor koji će otkriti dramu Drinine psihičke podvojenosti.

Zaista, ne možemo dok čitamo a da se ne pitamo, šta je stvarnost, šta je prošlost, ako ne metafikcija, ono što je intrepretirano na način centara moći koji preko nje projektuju budućnost, i čemu naknadni uvidi?! I može li se pišući o njoj biti apolitičan? Jedno je sigurno, autorka i te kako ima angažovan odnos protiv autoriteta i sistema, protiv nametanja  istine koja vodi u zablude i nesreće. Iako je jedan od likova policajac, ona ga izdvaja iz sistema i postavlja ga u poziciju potrage za ličnom istinom budući da institucionalne istine nema, da se ona planski dekonstruiše, što je ,generalno,  motiv većine likova, svi su oni u potrazi za sopstvenom istinom izvan one koja im je trasirana nekim obrascem, dokumentom, predanjem, naknadno pronađnim spisima, pismima i sl.

Roman Duhovi duž Drine  je izuzetno bogat različitim diskursima, svi junaci su negde izgubljeni u potrazi za svojim kodom, onim  što ih utemeljuje u postojeći poredak, (Čarli u Pertu Panu, Lazar u monahovim pismima, Anastasija u majčinoj „istoriji“,  Drina u očevim slikarskim  platnima)… što sve na simboličkom planu pokazuje izgubljenost  čoveka savreme civilizacije koji zavisi od konteksta, od sposobnosti da učita svoje postojanje u neki od postojećih diskursa: istorijski, umetnički, informatički… I ma koliko delo govorilo o prošlosti, ono je, zapravo, u podtekstu ovovremeno, jer se obraća čitaocu ovog doba, a  s druge strane, ono je svevremeno jer pokazuje da je moć institucije oduvek i zauvek nad svima, da može da kreira i lične stvarnosti shodno svojim ciljevima i da je pojedinačan pokušaj osvajanja slobode neostvariv ideal. Lična inicijativa još ostaje u sferi emotivnih pokušaja ostvarivanja slobode i izbora voljenog bića, ali i to, najčešće, biva osujećeno okolnostima koje razbijaju iliziju slobode.

Postupak romanesknog oblikovanja književne materije je vrlo inventivan i sastoji se od nekoliko koncepata pa se može generalno reći da je najbliži magičnom realizmu jer uz stranice čisto realističkog slikanja stvarnosti, postmodernog traganja za dokumentom, detektivskog traganja za počiniocem zločina, praćenja toka svesti i psiholoških poniranja u unutrašnji svet junaka, najsnažnije su stranice na kojima se slika ono što je između stvarnog i zaumnog, snovi su vrhunski kreirani i često su postupak kojim se trasira radnja budućih zbivanja a istovremeno se postiže magija zavođenja čitaoca i efekat vrhunskog estetskog ugođaja.

Ma kako se stvari u umetničkom smislu mistifikovale, i za to se koristila prošlost kao oneobičavanje, roman je, pre svega, ovovremena priča o čoveku i njegovoj apsurdnoj poziciji unatar sistema, tradicije, istorije, politike, porodične situacije i ličnih iluzija. Razrešenje tek  na kraju donosi odgovore na mnoga pitanja a čitalac ostaje još dugo u vlasti magije maštovitog i nadasve uzbudljivog pripovedanja.

Mr Milica Jeftimijević Lilić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.