Skoči na sadržaj

U UZAMA SUROVIH ŽIVOTNIH OKOLNOSTI

  • od
Dželat

Poznata su stanja kada se umetnik oseća neobično, čudno, potišteno, nezadovoljno, nedefinisano, dok ne počne da stvara, dok se posredstvom  neke duboke koncentracije ne približi Božanskom kao izvoru života i ovaploćenja tajne logosa koja mora da se umnoži i da nešto prenese svetu. Tak kada  to nakupljeno obilje umetnik iz sebe prespe u nešto,  da mu odgovarajući iskaz i učini  ga živim, tek tada nastaje katarza, sloboda, duhovno ushićenje  i rasterećenje od onog nepojmljivog nemira koji je umetnikovo biće zaposedao i činio ga nepotpunim. Onda se sve pretvara u ushićenje  rodjenim, stvorenim delom koje je izraz umetnikovog živog duha, njegovih opservacija, poimanja sveta i čoveka. Njegovog intelektualnog rasta.

Sudeći po romanima Angeline Petrović koji se  pojavljuju u relativno kratkom razmaku, umetnik nesporno nosi neki nepojmljiv energetski naboj koji neminovno teži eksteriorizaciji, eksploziji te neke nepojmljive energije koja traži da bude prenesena kroz neku formu. Od ličnosti umetnika zavisi u šta će se ta energija pretvoriti, u čemu će biti ovaploćena, koliko  će njeno dejstvo biti delotvorno. Ali, nesumnjivo je da to unutrašnje obilje, kojem se ne mogu tačno utvrditi ni izvori niti mu se do kraja može spoznati priroda,  snažno  teži realizaciji. Poznata su stanja kada se umetnik oseća neobično, čudno, potišteno, nezadovoljno, nedefinisano, dok ne počne da stvara, dok se posredstvom  neke duboke koncentracije ne približi Božanskom kao izvoru života i ovaploćenja tajne logosa koja mora da se umnoži i da nešto prenese svetu. Tak kada  to nakupljeno obilje umetnik iz sebe prespe u nešto,  da mu odgovarajući iskaz i učini  ga živim, tek tada nastaje katarza, sloboda, duhovno ushićenje  i rasterećenje od onog nepojmljivog nemira koji je umetnikovo biće zaposedao i činio ga nepotpunim. Onda se sve pretvara u ushićenje  rodjenim, stvorenim delom koje je izraz umetnikovog živog duha, njegovih opservacija, poimanja sveta i čoveka.Njegovog intelektualnog rasta.

Potom nastaje faza mirovanja i inkubacije, pripreme za novo bujanje i radjanje novih  plodova duha.

Sudeći po dinamici kojom Angelina Petrović, sve etabliranija srpska književnica, objavljuje svoja dela, očigledno je da je i sa njom slično. Snaga njene imaginacije je začudjujuća, kao i njen saznajni potencijal iz kojeg crpi nove ideje,  jer iz romana u roman, od prvog romana Psiha, ona donosi sve upečatljivija i kompleksnija dela sa vrlo komplikovanim sižeima i sve složenijim stvaralačkim postupkom.  Kao konstanta u njenim  delima uvek je prisutna duboka drama u biću njenih često psihološki podeljenih ili životom slomljenih junaka.

U romanu Dželat, koji je takođe triler, ali dobrim delom posvećen sudbini Jevreja u Drugom svetskom ratu u Srbiji, autorka podseća na stravična zbivanja u logorima, ali pokazuje i da u najsurovijim okolnostima ljubav blesne i  iz nje sine život. Zlo koje je glavna okosnica svih njenih dela i ovde je u osnovi glavnog toka romana,  u neprekidnom dodiru je sa ljubavlju i dobrotom.

Hvatajući se u koštac sa jednom tako ozbiljnm temom, kakva je stradanje Jevreja, ona uspeva da pokaže  simbiozu ovog naroda sa srpskim narodom u toku rata i potom u slobodi.Nepravde koje su im učinjene, konfiskacija  njihove imovine i druga zlodela, i danas zaslužuju ozbiljnu pažnju i ovo je jedna umetnička  i duhovna nadoknada pripadnicima tog naroda koji je uvek bio u duboko smisaonoj simbiozi sa srpskim narodom.Kalkulacije koje se prave  medju ljudima i posledice činova kratkog daha pokazuju se kao fatalne na duže staze. O tome vrlo upečatljivo svedoči ovaj vrsni i potresni roman Angeline Petrović zasnovan na kombinovanju dokumentarne gradje i fikcije.

 Jedan od glavnih likova Avram Katan, koji je kao dete preživeo logor nastradaće u miru zbog pohlepe ljudi iz bliže rodbine sa ženine strane.Intriga  smišljena iz  pohlepe rezultiraće njegovim samoubistvom zbog navodnog incesta se sestrom kako mu je predočeno, a koja mu je bila supruga.Iz toga će slediti neobični obrti koji se s dubokom pažnjom prate.

Likovi koje Angleina Petrović donosi su realistični, plastično dočarani, čak i kad su toliko senzibilni, eterični i sasvim od snova, oni osvajaju životnošću. Njena specijalost su junaci koje je život „obeležio“,odnosno naneo im teške traume koje su ih izmenile, učinile ih izgubljenima i nefunkcionalnima. I ti likovi potom dugo žive u svesti čitalaca. Takav lik je u ovom romanu  čovek sa amnezijom, „ izgubljeno jagnje“, dementi izgubljeni čovek koji sebe naziva Baruhom Spinozom i govori naizust delove Talmuda. I u takvom izmenjenom stanju svesti on instiktivno dolazi gde treba, gde će mu biti pružena zaštita i ljubav, a kraj romana će otkriti imnogo dublje razloge za  put kojim je tu stigao. Snaga kojom Angelina Petrović oživljava svoje junake  proizilazi iz njene moći da životu da dubinu, da pokaže i nevidljive niti koje spajaju ovostrano i onostrano, krvne veze i postojeći tok okolnosti koje ukazuju na  životnost mogućih a nevidljivih sila  koje savremni čovek ophrvan tehnicisičkom logikom, gubi iz vida  bivajući sve slabiji.

Tradicionalno poimanje Jevreja kao marljivih i snalažljivih biće demonstrirano i kroz porodicu jednog od glavnih likova, oca Avrama Katana, Isaka, kao i njegove kćerke Asje…Neočekivano odvodjenje njegove porodice u logor, mlade supruge i sina, napor da ih spase, sve će to biti dobra osnova za širu  potresnu priču o neljudskim odnosima medju ljudima u ratu kad zveri u njima pokažu svoju gnusnu ćud. Ali, autorka ih neće slikati tipizorano, tako da će Avram te (1989) kad zbog intrige posumnja da je u grešnoj vezi sa sestrom, materijalne vrednosti napustiti previše lako za jednog tipičnog Jevreja, jer je više čovek koji voli nego čovek koji živi zarad tradicije…

Angelina Petrović sa posebnim uspehom razotkriva pojedine fenomene života i doprinosi razumevanju tajne kakva je ljudska egzistencija, kakva je pre svega, čovek!  Niko nikada do kraja to još nije prozreo jer čini se da je čovek  biće koje se sazdaje, nastaje u okolnostima u kojima se nadje i shodno njima postupa  a što njeni romani nedvosmisleno pokazuju i po čemu se pamte.

Ona je svojom snažnom imaginacijom uspela da stvori jednu fascinantnu galeriju likova kao „proizvoda“ neočekivanih okolnosti koje su ih učinile baš takvima, a sve što nastaje u čovekovom umu i te kakao ima veze sa realnošću iz koje ona crpi ideje i oblikovne postupke.

Crnjanski je o tome govorio povodom svojih romana, da literatura pojašnjava život, koliko god da se uzima iz realnosti,uvek ima i onog nadrealnog ali duboko životnog jer i život sam nije puka realnost već je spoj vidljivog i nedokučenog. U tom smislu, svaki  roman Angeline Petrović, pa i Dželat, počiva na  čvrstoj fabuli, na strukturi koja je duboko promišljena i koja odaje snažan umetnički poriv za pisanjem, inspiraciju koja  je kao gejzir iz koje vrve njeni sižei, jedinstvene pesničke slike i rešenja zamršenih odnosa likova unutar magične naracije pisca koji se formirao na sižeima klasične literature te i kad piše o banalnim životnim pojavama  njena  naracija  je uvek uzvišena i puna mudrih opaski o životu i ljudima.

Slikajući srpsku i jevrejsku porodicu ona pokazuje kako su veze medju pripadnicima srpske porodice  koju slika, tanke, nedefinisane, otac (Radovan preambicioznan žmuri pred raspuštenim sinovima (Petar i Nikola) koji se iživljavaju nad baštovanom (Blagoje)  dok zlo u njima raste. Na drugoj strani, pripadnik jevrejske porodice i kad je duševno raščinjen, kad pogubi veze sa relanošću i bližnjima, sponatno pronalazi utočište kod sestre za koju nije ni znao da postoji i koja će ga, ne samo stoga što je lekar, već i uzvišena duša, prigrliti i lečiti iako ga ne prepoznaje, pre svega duševnom  toplinom.Takva poruka na simboličkom planu je višestruko značajna jer govori o nužnosti pripadanja svojim korenima, svojoj tradiciji, svom narodu i njegovom vekovnom isksustvu koje nastanjuje svakog pojednica. Svedoci smo razaranja srpske tradicije, pre svega porodice i odsustva stožera koji bi objedinjvao i vraćao sebi razbijene pojedinačne energije  pripadnika srpskog naroda.

No, treba skrenuti pažnju na to kako se ljubav kao konstanta u romanima Angeline Petrović doima njenih junaka i kako ih menja, negde u pozitivnom  a negde u negativnom pravcu. ( Zvezdana i Avram, Neven i Asja, Milica i Zvezdana, Petar i Nikola – Susana Beli Krin…dok će Dželat u logoru i dalje mirno ubijati druge iako  iznutra biva prosvetljen ljubavlju prema majci glavnog junaka).  Snaga ljubavi usmerava postupke ljudi, i likova u romanu takodje,naročito su zanimljive tajne ljubavi epizodnih ličnosti  koje potom utiču na definisanje sudbine glavnih junaka.

Čak se unutar romana može naići i na mali esej na temu lepote i ljubavi i ideje da lepa žena i u ljubavi više uživa u tome da joj se dive, dok je manje lepa spremnija da ugadja drugome: “ A ružna žena ide do kraja, bez trunke rezerve predaje se celim bićem, strasna, vrela i željna ljubavi, muškarcu koga voli i daje sve na tacni, i telo i um.Zbuni i najmudrijeg ljubavnika koji drhti u njenom naručju, ne zna šta mu se događa i zašto mu je tako lepo kraj ružne žene u postelji…Ljubav je privilegija i pripada i lošem i dobrom čoveku podjednako. Ljubav je posebna vrsta duha i uma, itekako začara  i najvećeg mudraca a kamoli prostu ljudsku dušu.“ Ovakvi uvidi dobrog posmatrača života samo potvrdjuju da je čovek mnogo složenije biće nego što se čini a time i izazovnije za slikanje iz raznih uglova, a  romani Angeline Petrović tome daju veliki doprinos upravo zbog osvetljavanja nedokučivih i arhetipskim iskustvima osenčenih delova ljudske duše. Arhtetip majke, u Dželatu ponovljen j e kroz lik gospodje Milice koja usvojnu jevrejsku devojčicu podiže sa najvećom ljubavlju ne odvajajući je od dece koju je rodila…

Angelina Petrovic kreira lik dželata i žrtve, i to ne samo u ratnim uslovima u logoru već i u svakodnevnim situacijama, u porodici, gradskom miljeu, sugerišući moć zla i nužnost njegovog žigosanja.S druge strane ona ističe i snagu ljubavi kojom se bar donekle mogu ublažiti posledice zla ako ne i otkloniti.

Lekovitost ljubavi, tako potrebne premorenom i preplašenom čoveku savremenog doba sve svesnijem da je žrtva neoliberalnog koncepta života bez mogućnosti prava na slobodne izbore, ogleda se u posezanju za umetnošću, dobrom knjigom kao poslednjim utopijskim ostrvom spasenja gde se još može ogrejati na plamu srca i pobede kosmičke pravde. Knjige Angeline Petrović, pa i Dželat, koje na subliman način objedinjuju više žanrova, pune dramskog naboja i lirskih treptaja, mudrih opomena i dubokih istina o čoveku, sigurno su utočište onim čitaocima koji ne pristaju na nametnute kvazi vrednosti površnog i lakog slikanja života u čijoj osnovi je blef i kalkulacija. Teške i otrežnjujuće, njene knjige produbljuju misaonost i nude istinsku duhovnu avanturu vrednu svakog truda.

I na kraju, ipak ostaje otvreno pitanje, da li je čovek sam po sebi zao ili ga okolnosti čine takvim.Može li ljubav da potre ili bar ublaži naslage zla koje ostaju u duši čoveka,  može li umetnost da bar malo umanji posledice tragičnih oblika ezistencije.Jedno je sigurno, dok se čitaju knjige Angeline Petrović koja ne ulepšava čoveka niti život, doživljaj katarze i dobitka je neminovan. Iza svega rečenog ostaje doživljaj punoće života i dominacija pozitivnih aspekata predstavljenog sveta. Ostaju kao putokaz ideje dobra i moralne pobede koje ona svaki put iznova afirmiše a koje toliko nedostaju savremenom svetu.

 Mr Milica Jeftimijević Lilić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.