Skoči na sadržaj

Visoki artizam i pronicanje u bezdan ljudske duše

  • od
Sveštenik

„Zapravo, nesumnjivo je, čini se da je autorka baš to htela da podvuče, sve to je čovek, njegovo beskrajno složeno biće koje se manifestuje kroz postupke, kreativnost, dobra ili zla dela.Tajna nad tajnama koju umetnost donekle otkriva i obelodanjuje, i po tim aspektima roman SVEŠTENIK bi se jednim delom mogao svrstati u romane o umetnicima iako je većim delom pravi krimi roman, što zapravo govori o njegovoj slojevitosti i mogućnosti da publika sa raznovrsnim čitalačkim ukusima može podjednako uživati u njemu. Vera u moć umetnosti i nosivost ideje iskazana je u sledećim rečima: “Život mora da liči na roman, uveravao me je i tada ćeš shvatiti da u meni živi jedan svet koji niko nikada neće razumeti…”

(Angelina Petrović, Sveštenik,  Cepelin, Beograd, 2016)

Teme iz domena psihologije bliske su spisateljici Angelini Petrović , a pripoveda njem, koje je nadasve zavodljivo, zaodeva dobro organizovanu  fabulu i detaljno uobličene aktere svoje proze. Roman Sveštenik, ne baš privlačnog  ali dovoljno zagonetnog naslova, skriva vrlo složenu priču o psihološki podvojenoj ličnosti i implikacijma koje to ima u odnosu sa dugim pažljivo gradjenim likovima koji bitišu u trideset osam poglavlja ove uznemirujuće knjige.

Roman počinje  pričom o klovnu i dečjoj predstavi u jednoj dečjoj ustanovi negde na Pacifiku, (Santa Monika, Los Anđeles, 2013)  da bi se potom u razvoju sižea sve vratilo na mesto početka radnje  u Prag, iz kojeg će na kraju romana, nakon mnogih tragičnih zbivanja pobeći glavni junaci, glumica Martina Dreban,  Dario i Uroš…alias Matija Felt…Uvodjenjem  čitaoca u dečji svet, svet snova,umetnosti i potrebe za bekstvom iz realnosti,  autorka dobro trasira uvod u iluzorni svet glavnog junaka koji je idući za snovima dospeo u bezilaz.

Uvodni deo knjige je na izvestan način i omaž lepoti umetnosti, duhovnosti iz koje nastaje umetnost koja daje uliziju punoće života i nenadoknadive lepote, ali pokazuje kako u njemu može i ozbiljno  da se zaluta.

Pada u oči da su reči iz uvodnog slova autorke, koja citira jedog nemačkog pisca: Znam zašto prezirem ljude. Zato što sam konačno upoznao sebe…prilično opominjuće. Potom sledi pojašnjenje  ideje za nastanak romana, priznanje da je priča za roman „pozajmljena“ od autorkinog  sina Davida.  S obzirom na to da se i ono što se čuje ili doživi unosi u stvaralačku svest a zatim boji sopstvenim bojama, ovaj deo ispovesti je zanimljiv za rekonstrukciju teksta unazad od gotove knjige do ideje,te se autorki mora priznati velika umetnička  snaga kojom  je jedan tudj siže tako duboko proživela, dala mu dušu te se doima kao da je  autobiografski. Zapravo, u apelu za razumevanje, Angelina Petrović  sugeriše neprozirnost ljudske duše, nepoznanice koje je čine, a što u konkretnim okolnostima može rezultirati čudovišnim ishodima, kao u slučaju jenog od glavnih likova. Iskaz  koji prethodi prvom poglavlju: Svaka priča koja iz duše predje na papir, samo je prepisana istina,  to i potencira, a pri tom i otvara temu: Ko je pisac zapravo, koliki deo sebe daje tekstu, odakle mu sav taj sadržaj koji izlije u delo, da li je on sve ono što su i njegovi likovi… Umetnost kao tema u ovom romanu je prilično detaljno obradjena kao i skiciranje portreta umetnika, njegove nedokučive prirode koja može doneti vrlo neobične dogadjaje i likove, jednom rečju da se manifestuje u bezbroj kreacija koje možda nijednim delom nisu istovetne sa njegovom pravom suštinom, iako ostaje dilama da li je umetnik jednako čovek uopšte. Ne možemo a da se ne zapitamo, može li čovek koji daje živote fiktivnim likovima biti isto što i oni ,i veliki zavodnik, veliki patnik, velik mračnjak,ubica i sl.

Zapravo, nesumnjivo je, čini se da je autorka baš to htela da podvuče, sve to je čovek, njegovo beskrajno složeno biće koje se manifestuje kroz postupke, kreativnost, dobra ili zla dela.Tajna nad tajnama koju umetnost donekle otkriva i obelodanjuje, i po tim aspektima roman  Sveštenik bi se jednim delom mogao svrstati u romane o umetnicima iako je većim delom pravi krimi roman, što zapravo govori o njegovoj slojevitosti i mogućnosti da publika sa raznovrsnim čitalačkim ukusima može podjednako uživati u njemu.  Vera u moć umetnosti i nosivost ideje  iskazana je u sledećim rečima: “Život mora da liči na roman, uveravao me je i tada ćeš shvatiti  da u meni živi jedan svet koji niko nikada neće razumeti…”

 Angelina Pertović je u romanu Sveštenik kreirala lik antijunaka, što će čitalac otkriti tek na kraju dok sledi sudbinu profesora režije Uroša, alijas Matije Felta. U osnovi sižea je  potraga za počiniocem ubistva u pokušaju za šta je optužen u Pragu, gde je  radio, a časni državni tužilac Tomaš Dreban ga sumnjiči. Maštovitom konstrukcijom zbivanja, sa uvođenjem novih likova i situacija u vrlo dinamičnom  I napetom razvoju radnje, stvari će se opsano iskomplikovati  i dešavaće se kobni ukrštaji sudbina pojedinih likova što će  sve voditi tragičnim razrešenjima napetosti. U igri će se naći  ne samo čitava porodica uvaženog državnog tužioca, tiha supruga Sofija, kćerka Martina koja uzaludno traga za poslom i ljubavlju nakon razočarenja,   sin koji  je malo ometen u razvoju i povodljiv, kao i ljubavnica iz mladosti Meri Amerikanka i njen  sin Dario, patuljastog rasta. Sve ove anomalije kao da usputno i diskretno ukazuju na neku duboku patologiju koja se neprimetno sugeriše i koja će dovesti do jedva pojmljivih obrisa zločina. No, u svim tim zbivanjima, gotovo presudna je i uloga teksta, unutar romana, tj. Scenarija  budućih događaja,  koje će dvostruko koncpirani glavni junak, realizovati nesvestan  da živi dva života, da ima dve psihologije, dve nepomirljive ličnosti u sebi koje su u ambivalentnom odnosu: prijateljstvo i rivalstvo. Tu dramu   unutar  svesti Uroša koji se prerušava u sveštenika ( verovatno u nesvesnoj težnji za čistotom i svetošću),  koji povremeno igra ulogu jednog  a povremeno drugog lika,Matije Felta, autorka dočarava vrlo spretno dajući usput naznake koje nagoveštavaju jasnu nekonzistentost  ličnosti. Primenom stvaralačkog postupka montaže Angelina Petrović  roman počinje od kraja, a potom sledi radnja koja vremenski u intervalu od sedam godina prethodi svemu tome.

Siromaštvo u detinjstvu i traume koje  je to donosilo, tinjaće dugo u Urošu koji živi dva života, stvarni i umišljeni, fikcijski. Njegova vera u umetnost je apsolutna i zato će scenario za film na kraju biti izveden u stvarnosti na najkrvaviji način! Glavni lik Uroš ( uz nešto manje produbljen lik glumice Martine kao druge  glavne ličnosti)   je u umetničkom smislu jedna vrlo složena ličnost koja  nosi dva lika, pozitivan i negativan, njihova borba unutar samog  lika je maestarlno dočarana i čitalac dugo ne može da pronikne u suštinu njihovog  odnosa za koji dugo veruje da postoje u stvarnosti, dok se ne približi kraju knjige, kada postaje jasno da je reč o istom čoveku u kojem se bore  umišljen i stvarni identitet a to se sve vrlo snažno prepliće sa umetnošću i izvodi ga iz sfere realnog: Zavoleo sam je snažno jer nije bila obična žena, već ona koju  je umetnošću stvrao.Da je stavrna uverio sam se vrlo brzo jer  pokazala sve odlike koje sve žene nose u sebi. Izneverila je umetnost i to joj nikada nisam oprostio…. a potom dolaze ovakve reči : “Ona je ta druga devojka koju stvara umetnost” misao je navalila svom silinom na um čovek inspirisanog lepotom gole devojke…Taj snažan ukrštaj stvarnog i umetničkog,izmaštanog, najefikasnije je realizovan u romanu, otelotvorenjem krvavog scenarija, odnosno priče “Fazani”,  koji je i okosnica romana.  Čitav plan  da se od scenarija napravi film, zapravo se ispostavio kao ideja vodilja za stvarnu realizaciju te ideje u najneočekivanijim  trenucima,kada se realna opasnost od raskrinkvanja zločina približila opsanoj tački. Jedna uništena porodica će kopernikanskim obrtom na kraju knjige postati putokaz ka porodici preobraženog glavnog lika (Uroša ) koji će se u neprekidnoj težnji ka Bogu,slobodi ( opsesija pticama), vratiti sebi i naći put do izbavljenja preko ljubavi i probudjenog osećaja za roditeljstvo.

 Akteri u romanu Svešenik su, inače, raznovrsni, mudri, lukavi,  ambiciozni, isfrustrirani,  pohlepni ili  okrenuti porodici, ali sukobi i dodiri medju njima čine ih opakim, žrtvama ili zatočenicima strasti  koje rezultiraju čak i gnusnim zločinima. Osim umeća da produbi glavne aktere svog romana, Angelina ume majstorski da iskreira i epizodne likove koji su  netipični a neponovljivi u originalnosti životnih ciljeva I realizacije svoje sudbine. Takva je  Meri Amerikanka, iako žena sa društvenog dna, ona pleni lucidnošću i nekom nebičnom vrstom poštenja u odnosu na ljude sa kojima dolazi u dodir, kao i njen  sin Dario, Kristina,  Tonja…

 Velika ljubav je impresivan motiv koji može da ponese konstrukt velikih lomova i da bude stožer romaneskne strukture koja ide ka krimi romanu po traganju za ubicom i peripetiji oko otkrivanja motiva, a da opet na jedan neporeciv način, ostane u središtu dela i da ga čak okarakteriše i kao ljubavni roman, jer u konačnom, zločini o kojima se pripoveda činjeni su iz ljubavi i ljubomore.Strast je takodje ono u čemu  Angelina Petrović ima punu izražajnu snagu i pojedini njeni likovi su nosioci velikih starsti koje ih navode na neočekivane postupke.Da je ljubav vrlo složeno osećanje,fenomen koji se može osvetljavati sa više aspekata potrvdjuju i sledeće autorske reči: ..” shvatila je da preljuba nije samo spajanje dva tela u strasnom zagrljaju, već i duhovna ljubav koja je nastavljena izmedju Tomaša i Meri.Bilo je sramota da pokaže ljubomoru i time drugu ženu podigne na presto, te je  prihvatila (supruga Sofija) saznanje da je muž kome je rodila decu, ostao veran i drugoj ženi…”

 U ovakvom uvidu nazire se poimanje ljubavi kao sveukupnog odnosa izmedju muškarca i žene koji ih vezuje  i  čini izvesnu  simbiozu njihovih priroda pri čemu taj odnos daje sigurnost takvim ljudima koja nikada nije sasvim prisutna bez te podrške. A ovakvim pristupom se već zalazi u dublje poimanje čoveka uopšte o čemu Angelina Petrović sa velikom sigurnošću piše u svojim romanima.

 Ne postoji apsolutna istina niti Pravda.Postoji samo uverenje da svako od nas greši ne u  životu, već u danu, trenutku…

Ono što roman Sveštenik čini magičnim jeste mešavnina suptilne misoanosti i sugestivnog pripovedanja, sinteza erotike i  duhovnosti,  trivijalnih životnih, čak i bizarnih sadržaja sa uzvišenim težnjama pojedinih likova i autorske poetike. Jednom rečju, Angelina Petrović,  kreira neponovljive književne strukture pune suštog presnog života  i stilski ih zaodeva u najblistavije ruho podobno druguljaru koji ima jasnu estetsku viziju kojoj teži i koju unošenjem “vajarske” energije potom monumentalno  zaobljuje i predaje na večno trajanje.

Mr Milica Jeftimijević Lilić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.